Реновиран кабинет за работа с деца със специфични образователни нужди бе открит в ОУ „П.Р. Славейков“ в гр. Бургас, благодарение на бизнес инциативата „Бизнесът помага, дори в криза”, подета от мебелна фирма „Акцент 3″ ООД. В лицето на държавата инциативата бе подкрепена от областния управител Константин Гребенаров.
Основният инциатор за реновирането на кабинета Десислава Шопова – управител на фирма за производство на мебели „Акцент 3” обяви, че през месец октомври ще бъде организирана арт седмица, в която дизайнери на фирмата ще помагат на децата да изразят себе си чрез рисуване.
„Изключително съм щастлива, че инициативата „Бизнесът помага, дори в криза” постигна целта си, а именно децата със специални образователни нужди, които посещават ресурсния кабинет, да учат в класна стая, отговаряща на техните потребности. Инициативата ни успя да обедини държавата и бизнеса около една добра кауза,” каза Десислава Шопова.
Областният управител Константин Гребенаров и Десислава Шопова връчиха ключовете за кабинета на директора на ОУ „П.Р. Славейков”- г-жа Живка Дойнова и директора на Ресурсен център Бургас – г-жа Антоанета Стоянова.
В ремонтирането на кабинета се включиха и фирмите „ТМТ – Елком“ ООД, „Стаге“ ЕТ, „Никкра“ ЕООД. Инициативата „Бизнесът помага, дори в криза“ остава отворена за всички фирми, които имат желание и възможност да помагат.