Областният управител подкрепи инициативата „Бизнесът помага, дори в криза”

01. 09. 2010 г., Бургас. Държавата в лицето на Областния управител Константин Гребенаров се присъедини към инициативата на мебелна фирма „Акцент 3” ООД „Бизнесът помага, дори в криза”. Начинанието има за цел да подобри условията за обучение на децата със специални образователни нужди, посещаващи ресурсния кабинет при ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Бургас.

Десислава Шопова, управител на „Акцент 3” ООД лично запозна г-н Гребенаров с проблемите на ресурсния кабинет, целите на инициативата и желанието на бизнеса да помага.

„За нас бе важно да видим отношението на държавата към подобни инициативи, които бизнесът подема,” каза госпожа Шопова. „Удовлетворени сме, че в лицето на Областния управител срещнахме не само разбиране и морална подкрепа, но и финансово участие”.

Константин Гребенаров дари от средствата, събрани по време на благотворителния прием, по повод рождения му ден през месец май тази година. Сумата ще послужи за подмяна на подовата настилка в ресурсния кабинет към ОУ „П. Р. Славейков” с нов ламинат. Износеният неравен паркет крие опасности за децата със зрителни проблеми и особено за хиперактивните ученици, които имат енергия за изразходване в излишък.

„Радвам се, че представителите на бургаския бизнес са социално ангажирани, надявам се такива инициативи да станат практика и по другите общини. Това е стъпка към интеграцията и подобряване условията на живот на хората в неравностойно положение,” каза областният управител Константин Гребенаров.

От страна на бургаския бизнес в кампанията се включиха фирмите „ТМТ – Елком” ООД, „Никкра” ЕООД и „Стаге – ЕТ”.