Въпреки кризата … бизнесът помага.

27.08.2010 г., Бургас. „Акцент 3” ООД, производител на мебели, даде начало на инициативата „Бизнесът помага, дори в криза” за обновяване на материално-техническата база на ресурсния кабинет при ОУ „П. Р. Славейков” в гр. Бургас.

„Подехме тази кампания, защото осъзнахме, че зад молбата за спонсорство на главен ресурсен учител Дияна Петкова стои тежък социален проблем. Става дума за развитието на деца със специфични образователни нужди и надеждите на техните родители, че децата им получават също толкова добро образование, колкото и останалите ученици,” сподели Десислава Шопова, управител на „Акцент 3” ООД.

Ресурсният кабинет е специализирано образователно звено, създадено от Министерството на образованието, в което се обучават ученици със специални образователни потребности. В ресурсния кабинет при ОУ „П. Р. Славейков” в гр. Бургас учат деца със зрителни увреждания, хиперактивни деца и деца с изоставане в умственото си развитие. Това са деца, които стандартният образователен процес и среда десоциализират.

„Ето защо ние от „Акцент 3” като социално отговорна компания, за която създаването на обществено благо е водещ принцип, се ангажирахме да обзаведем и реновираме учебната стая на тези деца така, че да създадем една ведра атмосфера и усещане за уют.