Уважаеми клиенти и партньори,

„Акцент 3” ООД поде инициативата „Бизнесът помага, дори в криза”, чиято основна цел е обновяването на материално-техническата база на ресурсния кабинет при ОУ „П. Р. Славейков”. Ресурсният кабинет е специализирано образователно звено, създадено от Министерството на образованието, в което се обучават ученици със специални образователни потребности.

В ресурсния кабинет при ОУ „П. Р. Славейков” (Бургас) учат деца със зрителни увреждания, хиперактивни деца и деца с изоставане в умственото си развитие. Техните физически и психически проблеми, не им позволяват да бъдат обучавани чрез стандартния образователен процес, който ги десоциализира.

„Акцент 3” ООД като социално отговорна компания, за която създаването на обществено благо е водещ принцип, откликна на призива за спонсорство на госпожа Дияна Петкова главен ресурсен учител в ОУ „П. Р. Славейков”. Лично се запознахме със състоянието на ресурсния кабинет. Оказа се, че материално-техническата база на кабинета е непригодна за провеждане на адекватен образователен процес поради амортизираните мебели, изключително неравния под и непрестанно бучащите луминисцентни лампи.

Целта ни е да създадем една уютна класна стая, която да отговаря на стандартите за специализирано обучение. По този начин искаме да подпомогнем развитието на тези деца и надеждите на техните родители, че децата им получават също толкова добро образование, колкото и другите ученици.

Освен това поехме ангажимент да привлечем и други фирми и да потърсим подкрепата на държавата за тази кауза.

В резултат на нашите усилия към каузата се присъединиха:

Областният управител Константин Гребенаров, който дари средства за подмяна на износената подова настилка с нов ламинат.

„ТМТ – Елком” ООД – лидер в търговията на едро и дребно с електрически материали, кабели, апаратура, автоматика, предостави нови осветителни тела за ресурсния кабинет. Паралелно с търговската дейност, фирмата предлага, проектиране и изработка на електрически табла за промишлеността и строителството.

„СТАГЕ – ЕТ”- специализирана в производство на вътрешни и външни интериорни, ламинирани, фурнировани и блиндирани  врати – подмени вратата на ресурсния кабинет.

„Никкра” ООД - професионалист в довършителните, строителните и ремонтните дейности – боядиса тавана, стените и положи новия ламинат.

Това са само първите стъпки към превръщането на ресурсния кабинет при ОУ „П. Р. Славейков” в място, в което децата с удоволствие ще трупат знания и ще се развиват.

Вие също можете да се включите в инициативата „Бизнесът помага, дори в криза” като се свържете с нас.

С уважение:

Десислава Шопова
Управител

„Акцент 3” ООД