Стол Лондон

 

Моделът  се изработва  както във всички цветове по RAL, така  и в дървестните декори.