Модулна секция

Секция съставена от няколко модула, които могат да образуват различни варианти в зависимост от желанието на клиента.